Formació i millora agroalimentària

Pels fabricants de pinsos i per tots aquells sectors interessants en la promoció de la seguretat agroalimentària. 

La seguretat
per damunt de tot

La sostenibilitat, uns aliments sans i uns productes de qualitat, són la base de tot model de producció actual. 

Missió i finalitats

Els objectius genèrics de la Fundació, tots d’interès general i sense cap afany de lucre, són promoure el desenvolupament i la millora de la producció agroalimentària com a font d’aliments sans i de qualitat per a la societat, fomentant la cooperació en els seus subsectors i la col·laboració entre ells i les institucions públiques.

Objectius

Activitats

Algunes de les accions que impulsa la Fundació i que tenen gran interès pel sector productor de pinsos, son els que es poden veure a continuació. 

Curs de Tecnologia i Fabricació de Pinsos

L’objectiu d’aquest curs se centra principalment en conèixer les últimes novetats en els diferents processos de fabricació de pinsos, ampliar coneixements amb la finalitat de poder optimitzar la gestió, identificar deficiències i oportunitats, i aspectes a millorar que puguin ser aplicables en tot el procés de producció d’aliments compostos. 

El Curs s’organitza cada 2 anys i el format sol ser presencial en 4 sessions matinals.

Taller de Cereals

L’objectiu principal és desenvolupar el coneixement del comerç de cereals en la seva globalitat, comprendre la relació de preus que existeix entre origen i destí, integrar el transport, els aspectes legals i l’ordenament jurídic i determinar les correlacions entre diferents mercats per establir els arbitratges de preus.

Control y mejora de los procesos de fabricación de Piensos

L’objectiu d’aquestes jornades, va ser la de recordar idees per tal de millorar els processos de la fabricació de pinsos. Des de la molturació, el control de qualitat, l’aplicació de líquids, les contaminacions creuades i el futur de les fàbriques de pinsos.

Estudi de les collites locals

S’ha impulsat un estudi per tal de conèixer la qualitat i la seguretat alimentaria dels cereals produïts a Catalunya i a França. La proposta consisteix en què els fabricants de pinsos que entrin blat, blat de moro i/o ordi de les collites locals enviïn una mostra representativa al laboratori indicat. El laboratori analitzarà els paràmetres fisicoquímics, les micotoxines, els pesticides i la Salmonel·la de cada mostra rebuda.

El patronat

El Patronat és òrgan de govern de la FUNDACIÓ i vetlla pel compliment de les finalitats fundacionals. Actualment està format per 13 membres.

El nomenament dels membres del Patronat correspon a l’entitat fundadora, que en nomenar-los elegirà un President i un secretari (no necessàriament patró).

Membres del patronat actual

Equip de gestió

Addicionalment, la Fundació compta amb un equip que s’encarrega de la gestió del dia a dia de la mateixa i que actualment està composat per:

Sra. M.Carme Soler

Sr. Jordi Forés

Sra. Lídia Forcadell

Estatuts

Feu click a l’enllaç per accedir als estatuts de la Fundació Agromediterrània.

Contacte

Per conèixer més sobre la FUNDACIÓ AGROMEDITERRÀNIA, informació de cursos, estudis…  ompli el següent formulari i rebrà resposta en la major brevetat possible:

Dades de contacte

Localització

c/ Diputació núm. 238 5è 3a 08007 Barcelona

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades i la resta de la normativa vigent, els informem que:
  1. Les dades personals que es recullen en aquest formulari s’incorporaran al fitxer “Contactes” i / o “Llibre de socis”, i seran tractats pel responsable de FUNDACIÓ AGROMEDITERRÀNIA.
  2. Aquestes dades personals es tractaran amb l’única finalitat de gestionar la relació amb els membres de l’associació i no seran cedides a cap persona o empresa, ni es tractaran fora d’aquesta finalitat sense el seu consentiment exprés. L’habilitació legal per recollir i tractar les seves dades amb aquesta finalitat és: relació contractual o bé el consentiment de l’interessat, pel fet de ser membres o interessats subscrits amb els comunicats, respectivament. Les dades seran conservades durant el termini de prescripció de les obligacions legals i tributàries, i mentre duri la base habilitant o legitimadora d’aquesta part per fer-ho, i seran destruïts per una empresa autoritzada per a la destrucció de documents confidencials una vegada finalitzi la nostra relació.
  3. Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, limitació, portabilitat o supressió mitjançant comunicació dirigida a l’adreça electrònica fundacio@fundagromed.org adjuntant a la mateixa una fotocòpia del document d’identitat. Igualment, tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades quan es consideri convenient. Es pot obtenir més informació sobre la Política de Privacitat de FUNDACIÓ AGROMEDITERRÀNIA aquí.